(+420) 731 784 643 info@centrumalma.cz

Dentální hygiena

Co je to dentální hygiena?

Dentální hygiena je u nás poměrně mladým oborem, který vznikl na počátku 20. století v USA. Dnes je i u nás neoddělitelnou součástí moderní stomatologie . Dentální hygienistka je odbornice s licencí, jejíž prací je pomoci zabránit problémům v dutině ústní jako je zubní kaz, zánět dásní a parodontitida. Pro pacienta je prevence v oblasti zubní péče mnohem levnější než náhrada již ztracených zubů , proto lze jednoznačně říci, že prevence a včasná léčba se vyplatí.

Pokud potřebujete specialistu na dentální hygienu, domluvte si konzultaci s  Bc. Klaudií Markovou .

První návštěva

První návštěva u hygienistky trvá asi 60 - 90 minut . Nejprve se získá pacientova anamnéza . Zajímá nás jaké léky užívá, jeho choroby, operace, alergie a zda je kuřák či nikoliv. Dalším krokem je vyšetření měkkých tkání a stavu chrupu. Zjišťujeme stav dásně, vzhled sliznic a jazyka, provedeme vyšetření krvácení dásní, kterému říkáme index PBI . Při tomto vyšetření je jemně podrážděn okraj dásně kolem každého zubu (vyšetření je rychlé a bezbolestné) a podle intenzity jejího krvácení se hodnota zapíše do karty. Naměřené hodnoty prozradí úroveň pacientovy ústní hygieny a vypovídají o stavu jeho dásní a závažnosti onemocnění.

Když známe pacientovu úroveň dentální hygieny, vysvětlíme mu jak vypadá ideální stav, jak je na tom on v současné době se svým orálním zdravím a jaké problémy mohou v ústech nastat pokud se hygiena dutiny ústní nezlepší. Pacient je motivován a měl by pochopit, že je pro něj zachování vlastního chrupu důležité a pokud se o svůj chrup bude pravidelně a správně starat, vyvaruje se veškerým problémům v dutině ústní . V první návštěvě je potřebné pacientovi vysvětlit vše okolo správné péče o chrup, aby se naučil ihned na začátku správné ústní hygieně . Pro zahájení léčby je nezbytně nutné, aby se o svůj chrup dokázal důkladně starat a uměl důsledně odstranit zubní plak, který je příčinou většiny problémů v dutině ústní. 

S pacientem přímo v jeho ústech nacvičíme správné čištění zubů vhodným zubním kartáčkem a čištění mezizubními kartáčky, jejichž velikost odpovídá přesně jeho mezizubním prostorům. Hygienistka vždy spolupracuje s ošetřujícím zubním lékařem. 

Cena této návštěvy je 1125 Kč.

Další návštěvy

Na druhou návštěvu pacienta pozveme cca za 14 dní po první návštěvě . Během této doby by měl pacient doma provádět nově naučený způsob čištění zubů . Pokud čistil správně a pravidelně, neměl by být na chrupu přítomen plak a zánět dásní by měl částečně nebo úplně vymizet. To zjistíme opětovným provedením vyšetření PBI indexu

Každý pacient je na tom se stavem dutiny ústní různě a počet dalších návštěv je u každého jiný. V dalších návštěvách odstraňujeme přítomný zubní kámen, dokud nejsou všechny zuby zcela hladké a dásně zahojené. Pokud jsou přítomny parodontální kapsy, je léčba náročnější a pomalejší. V průběhu návštěv jsou pacientovi odstraněny rovněž pigmentace (hnědé skvrny na zubech způsobené kouřením, pitím kávy, čaje nebo červeného vína).

Podle náročnosti je cena této návštěvy 750 Kč až 890 Kč.

Léčba je ukončena, pokud jsou dásně zdravé , zuby hladké (je odstraněn zubní kámen a pigmentace), jsou zahojeny všechny kapsy a pacient provádí správně a pravidelně péči o svou dutinu ústní. V této chvíli pacient přechází do tzv. recallu, kdy je zván na pravidelné prohlídky.

Frekvenci prohlídek stanoví hygienistka dle úrovně pacientovy hygieny a stavu jeho dutiny ústní před léčbou a během léčby. Tyto prohlídky jsou v rozmezí 3 měsíce – 1 rok . Nejčastější jsou návštěvy každých 6 měsíců .

Objednejte se k nám

Připravili jsme pro Vás možnost on-line objednání k naší dentální specialistce.